Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

EDUKACJA NA NOWE CZASY - KREATYWNE I SKUTECZNE UCZENIE (SIĘ)

NOWOŚĆ W FIRMIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 25-godzinnym szkoleniu przygotowującym nauczycieli do kreatywnego kształcenia zdalnego.

Szkolenie poszerzone będzie o elementy neurodydaktyki i innowacyjnych metod korzystania z nowych technologii.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Trening umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE!

Już wkrótce gościem w naszej Firmie będzie Tomasz Bilicki, inaugurujący 15-godzinne szkolenie z zakresu TUS

Szkolenie prowadzone będzie w formule hybrydowej

> PROGRAM SZKOLENIA <

Jak pomagać sobie i uczniom w kryzysie

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE!

Serdecznie zapraszamy na 5-godzinne szkolenie

Prowadzący: Tomasz Bilicki - pedagog; terapeuta; certyfikowany interwent kryzysowy; trener TUS; twórca metody Motivation Punch

Szkolenie w formule online.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualne problemy i możliwości pomocy

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem/ aktualizacją wiedzy z zakresu autystycznego spektrum zaburzeń do kolejnej edycji kursu

70-godzinny kurs doskonalący odbędzie się w formule online.

> PROGRAM KURSU <


Neurodydaktyka. Od wiedzy neurobiologów do praktyki pedagogicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 35-godzinnego kursu doskonalącego.
Zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej

> PROGRAM KURSU <

Edukacja poprzez gry, czyli o wykorzystaniu gier i grywalizacji w edukacji zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

Szkolenie 5-godzinne, w formule online

> PROGRAM SZKOLENIA <

Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych

Serdecznie zapraszamy na unikatowe szkolenie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej osobom w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy

Szkolenie odbędzie się w formula hybrydowej

> PROGRAM SZKOLENIA <

Wykorzystanie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

Szkolenie 8-godzinne, w formule stacjonarnej.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Accelerated learning. Jak zwiększyć kreatywność i skuteczność uczenia (się)

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 50-godzinnego kursu trenerskiego,
przygotowującego do prowadzenia zajęć wspierających rozwój mechanizmów uczenia (się) autorską metodą HiMemory!

Zajęcia odbywać się będą hybrydowo, w siedzibie Firmy Szkoleniowo Doradczej-Anna Szywała oraz online na platformie webinarowej MyOwnConference.

> PROGRAM KURSU <

Charyzma w edukacji

10-godzinne szkolenie

Więcej ->

Jak przygotować webinarium

2-godzinne szkolenie on-line

Więcej ->

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

15-godzinne szkolenie

Więcej ->

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30-godzinny kurs zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

 

Więcej ->

MOTIVATION PUNCH. Profilaktyka zachowań ryzykownych typu liderskiego i rówieśniczego

> PROGRAM SZKOLENIA <

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

40-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu

Więcej ->

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej jako gra wspierająca rozwój uczniów

Terapeutyczna i wychowawcza rola tekstów literackich we wspieraniu rozwoju dziecka