Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wykorzystanie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

Więcej -> KLIK

Edukacja poprzez gry, czyli o wykorzystaniu gier i grywalizacji w edukacji zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej

Więcej ->

Accelerated learning. Jak zwiększyć kreatywność i skuteczność uczenia (się)

50-godzinny kurs trenerski przygotowujący do prowadzenia zajęć wspierających rozówj mechanizmów uczenia (się) autorską metodą HiMemory!

Więcej ->

Charyzma w edukacji

10-godzinne szkolenie

Więcej ->

Jak przygotować webinarium

2-godzinne szkolenie on-line

Więcej ->

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

15-godzinne szkolenie

Więcej ->

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30-godzinny kurs zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

 

Więcej ->

MOTIVATION PUNCH. Profilaktyka zachowań ryzykownych typu liderskiego i rówieśniczego

Neurodydaktyka. Od wiedzy neurobiologów do praktyki pedagogicznej

35-godzinny kurs doskonalący

Więcej ->

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

55-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu

Więcej ->

Spektrum autyzmu. Aktualne problemy i możliwości pomocy

70-godzinny kurs doskonalący

Więcej ->

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej jako gra wspierająca rozwój uczniów

Terapeutyczna i wychowawcza rola tekstów literackich we wspieraniu rozwoju dziecka