Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ODDZIAŁYWANIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNE WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY - WYKORZYSTANIE PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIU

Zapraszamy do udziału w 15-godzinnym szkoleniu.

Adresaci szkolenia: pracownicy pomocy i integracji społecznej pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni, psychologowie i inni zainteresowani.

Program szkolenia:

 1. Filozofia pracy ze sprawcą przemocy zgodna z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniu;

 2. Motywowanie sprawcy przemocy do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;

 3. Wydobywanie i poszerzanie zasobów sprawcy umożliwiających w dalszej pracy korygowanie zachowań krzywdzących i uczenie komunikacji wolnej od przemocy;

 4. Formułowanie celu uczestnictwa w programie: ze sprawcą w relacji odwiedzin, ze sprawcą w relacji uskarżania, ze sprawcą w relacji współpracy;

 5. Wywiad zorientowany na rozwiązanie i budowanie wizji przyszłości wolnej od przemocy;

 6. Trenowanie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy:

 • prawa jednostki – terytorium psychologiczne człowieka,
 • bariery komunikacyjne i mapa asertywności,
 • rozpoznawania i poszanowanie potrzeb członków rodziny,
 • negocjacje rozwiązań zaspakajających potrzeby obu stron,
 • osiąganie kompromisu i czerpanie inspiracji z tego kompromisu do dalszej pracy nad sobą

7. Współpraca z osobami krzywdzonymi w celu zwiększenia skuteczności oddziaływań korygujących wobec osób, które krzywdzą;

8. Współpraca ze świadkami przemocy w kontekście bezpieczeństwa ofiary i postępów sprawcy w pracy nad sobą;

9. Współpraca z instytucjami wymiaru sprawiedliwości jako zaplecza zwiększającego efektywność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

10. Współpraca z instytucjami stykającymi się ze zjawiskiem przemocy w celu zwiększania postępów w jej powstrzymywaniu przez sprawców;

11. Metody dokonywania pomiaru i oceny skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 

Kompetencje prowadzącej zajęcia: doświadczony trener, coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach;

Zgłoszenia i informacje:

 • zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • oferujemy możliwość organizacji szkolenia dedykowanego dla indywidualnego odbiorcy.