Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

JAK WSPIERAĆ UCZNIA W PROCESIE UCZENIA SIĘ

5-godzinne szkolenie z zakresu zastosowania oceniania do uczenia się

Dlaczego ocenianie kształtujące: ocenianie kształtujące jest kluczową umiejętnością dydaktyczną nowocześnie pracującego nauczyciela, stanowiącą podstawę planowania procesu nauczania i poszczególnych lekcji

Podczas szkolenia:

  • Poznasz: elementy oceniania kształtującego
  • Nauczysz się: budowania celów, kryteriów sukcesu i udzielania informacji zwrotnej
  • Podejmiesz: refleksję nad procesem oceniania ucznia, które powinno wspierać uczenie się

Treści szkolenia:

  • Czym jest oceniania kształtujące
  • Ocenianie kształtujące - cele i kryteria oceny
  • Techniki wspierająceuczenie się i nauczanie

Informacje:

  • Szkolenie w formie warsztatów obejmuje 5 godzin dydaktycznych
  • Szkolenie może byc realizowane w formule otwartej lub dedykowanej, odpowiadającej Państwa diagnozie potrzeb edukacyjnych