Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

NEURODYDAKTYKA - wielki sukces szkoleń

 Neurodydaktyka – wielki sukces szkoleń!

Czym jest dydaktyka ewolucyjna? Jakie są różnice w funkcjonowaniu mózgu nastolatka i osoby dorosłej? Które fakty z zakresu neurobiologii mają fundamentalne znaczenie dla praktyki szkolnej?... Odpowiedzią na te i wiele innych ważkich pytań stały się błyskotliwie i frapująco przeprowadzone przez eksperta i propagatora dydaktyki ewolucyjnej – dra Marka Kaczmarzyka – seminaria dla nauczycieli szkół gimnazjalnych Dolnego Śląska. Szkolenia zorganizowała nasza Placówka Doskonalenia Nauczycieli w ramach grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Seminaria poświęcone zostały rozważaniom na temat: Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia i odbyły się w dniach 7 X – 5 XI 2014 r. w czterech miastach: w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu. Wzięło w nich udział łącznie ponad 600 osób, żywo zainteresowanych profilem merytorycznym szkoleń. Wśród najważniejszych celów szkoleniowych należy wymienić przede wszystkim poszukiwanie i odkrywanie skuteczności dydaktycznej oraz radości pracy z uczniem poprzez zrozumienie funkcjonowania umysłu człowieka w różnych fazach jego rozwoju.

            Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, patronująca tak ambitnemu i trudnemu pod wieloma względami przedsięwzięciu, zadbała o sprawną organizację oraz miłą atmosferę spotkań, po zakończeniu których przeprowadziła badania ewaluacyjne. Ich wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania: przede wszystkim pokazały ogromną potrzebę nauczycieli, by pogłębiać kompetencje dydaktyczne, dowiodły, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się wśród pedagogów nowatorskie rozwijanie problemów dotychczas nie poddanych eksploracji, a także udowodniły, iż najwyższą efektywność osiągają szkolenia współbieżne z codziennymi zatrudnieniami zawodowymi nauczycieli i uprofilowane na pragmatyczne aspekty podejmowanych zagadnień.

Ogromne powodzenie rzeczonych szkoleń możliwe stało się dzięki wyjątkowej koherencji ich efektów z konsekwentnie realizowaną od lat misją Firmy, propagującej ideę całożyciowego uczenia się. Natomiast najbardziej wyrazistym gwarantem sukcesu okazała się osoba prowadzącego seminaria eksperta – dra Marka Kaczmarzyka. Wykładowca, będący pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest biologiem,

dydaktykiem, specjalistą w dziedzinie chronobiologii i memetyki, doświadczonym badaczem w zakresie wyodrębniania, rozpoznawania i praktycznego wykorzystania wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy nauczania i uczenia się, a także autorem licznych publikacji dotyczących neurodydaktyki oraz stałym współpracownikiem „Edukacji i Dialogu” – jednego z największych czasopism liderów edukacji.   

 W swoich wystąpieniach seminaryjnych dr Marek Kaczmarzyk przybliżył słuchaczom charakterystyczne właściwości funkcjonowania mózgu ludzkiego w perspektywie ewolucyjnej, szczególny nacisk kładąc na etap rozwoju mózgu nastolatków. Wychodząc z założenia, iż umysł ludzki jest funkcją mózgu, wykładowca zwrócił uwagę na środowiskowe mechanizmy przystosowawcze, z powodu których mózg należy postrzegać jako produkt dokonanych doborów. Badacz podkreślił społeczne znaczenie walorów mózgu nastolatka, który podlegając procesowi rozwojowemu w sposób naturalny przejawia skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań, a jego bunt stanowi element w mechanizmie rozwojowym  człowieka. Prowadzący zajęcia omówił neurobiologiczną skuteczność metod dydaktycznych, a także zjawisko mechanizmów lustrzanych i ich znaczenie w dydaktyce.

Tak zaprojektowana tematyka spotkań idealnie komponowała się z potrzebami oraz oczekiwaniami słuchaczy, stawianych często wobec konieczności rozwiązywania problemów, wykraczających znacznie poza zakres ich specjalizacji i doświadczenia zawodowego.        

             Zdaniem słuchaczy wypowiadających się w komentarzach ewaluacyjnych omawiane seminaria okazały się bardzo cenne, zarówno dla życia zawodowego nauczycieli, jak i dla ich życia prywatnego, były bowiem między innymi

  • inspirujące, merytoryczne, ciekawe, odwołujące się do faktów:

Szkolenie przekonało mnie o potrzebie dalszego kształcenia się; Zmusza do refleksji;  Niezmiernie inspirujące; Nowe wiadomości, ciekawe i zaskakujące miejscami; Uświadomiłam sobie przyczyny zachowania uczniów, szkolenie skłoniło mnie do refleksji nad własnym zachowaniem; Ciekawy przekaz i przykłady z codziennego życia; Interesujące, pełne anegdot i przykładów; Genialnie, przystępnie, zajmująco; Skłania do przemyśleń, cenne uwagi na temat reagowania na potrzeby uczniów; Wykład merytoryczny, ciekawy, dynamiczny, dający dużo wiedzy (…) i motywacji do działania; Nowe informacje, inspirujące do poszukiwań; Bardzo interesujący wykład; Odkrywa nowe lądy; Wykład uświadomił mi, że niektóre moje działania intuicyjne były słuszne, niektóre błędne; Konkretnie, ciekawie, efekt przerósł oczekiwania;        

  • profesjonalne, kompetentne:

Wyważone, dopracowane w zakresie ilości wiedzy i sposobu przekazania; Elokwencja, takt, znajomość tematu; Świetne przygotowanie, swoboda przekazywania informacji; Rewelacyjny prowadzący, profesjonalny, z dużą dozą humoru, przykłady z życia codziennego; Wykładowca z dużą wiedzą; Przystępny, doskonałe przygotowanie merytoryczne; Bardzo interesujące zajęcia, osoba prowadząca bardzo kompetentna; Wysoki poziom, świetny sposób przekazu; Niesamowita wiedza!!! (…); Rewelacyjny (…); Niezwykle profesjonalnie; Jestem pod wrażeniem informacji, które usłyszałam; Bardzo duży zasób wiedzy fachowej; Znakomity, swoboda i ogromna wiedza;               

  • użyteczne, przydatne w pracy i w życiu rodzinnym:

Rzeczowe i przydatne informacje; Bardzo inspirujący wykład do wykorzystania w pracy z uczniem; Wiele poruszających przykładów, problemów odnosi się do mojej szkolnej codzienności; Wykład (…) przyda mi się w mojej dalszej pracy wychowawczej; Przydatne zarówno w pracy, jak i w gronie rodziny; Informacje, które powinien zdobyć każdy nauczyciel; Bardzo pomocne - również w obszarach pozazawodowych; Rzeczowo, rzetelnie, praktycznie; Pozwoli zrozumieć punkt widzenia młodzieży; Informacje są bardzo przydatne – pracuję w gimnazjum. Zrozumiałam, jak należy postępować z uczniami w tym wieku; Dużo przykładów z życia; [Szkolenie] niezbędne, powinno być obowiązkowe; Bardzo przydatne w pracy wychowawczej; Przydatne w pracy zawodowej i w życiu prywatnym;  Dużo dobrych rad w kontaktach nauczyciel – uczeń; Każdy nauczyciel powinien poznać podstawy neurodydaktyki; Wszyscy nauczyciele powinni usłyszeć ten wykład! Zwłaszcza w szkole ponadgimnazjalnej.       

  • atrakcyjne:

Super temat plus super wykładowca; Prowadzący – skromny, z pasją, niezwykle sympatyczny; Merytorycznie, barwnie, płynnie; super!; Płynna, piękna polszczyzna; Zrozumiały język, forma podania doskonała; Ciekawy, elokwentny, dowcipny sposób przekazu; Bardzo miły głos, świetna artykulacja; Atmosfera otwarta, miła, prezentacje; Wspaniały wykład, okraszony anegdotami. Super; Naprawdę ciekawe, bardzo dobrze poprowadzone, świetne! Fascynujący – za krótki; Słuchałyśmy z otwartą buzią; Rasowy mówca, zarażający swoją wiedzą; Bardzo charyzmatyczny prowadzący, znakomicie posługujący się językiem; Bardzo dobra dykcja, przykłady z życia wzięte – rewelacja; Super!;  Super! Rewelacyjnie się słuchało, ton głosu ekstra; urok osobisty; Niesamowity prowadzący (…);  Osobowość roku;       

  • prowadzone z szacunkiem wobec słuchacza:

Komunikatywnie; Prowadzący w bardzo ciekawy, zrozumiały i dowcipny sposób zaprezentował problem, rewelacyjne prowadzenie i świetna atmosfera; Komunikatywność i jasność wypowiedzi; Dobry kontakt ze słuchaczem;  Świetny kontakt ze słuchaczami; Komunikatywny, poczucie humoru;  Żywa narracja. Świetny kontakt ze słuchaczami. (…) Charyzmatyczna osobowość; Komunikatywny język, świetnie dobrane przykłady (…), szacunek dla odbiorców; Bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, prosto i przejrzyście tłumaczone zagadnienia; Rzetelne przekazywanie wiedzy, komunikatywność, żywy język;   Bardzo czytelny przekaz, interesująco podany.

 Najwyższy stopień satysfakcji słuchaczy, widoczny w ich opiniach i komentarzach

ewaluacyjnych, łączył się nierozerwalnie z najwyższymi ocenami waloryzowanych aspektów zajęć (średnie procentowe bądź punktowe stanowią wypadkową ocen słuchaczy wszystkich grup).

                Wieloaspektowy charakter walorów  omawianych seminariów, podkreślany przez słuchaczy  w każdym z ośrodków miejskich, wskazanych na siedziby szkoleń, obejmował również niezwykle pochlebne opinie o Firmie Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała jako organizatorze całości przedsięwzięcia. Zadowoleni słuchacze pisali między innymi:

                - Jak zawsze rewelacja. Dziękuję. – Super! – Rewelacja. – Dziękuję za udział w szkoleniu. – Dziękuję za ciekawą formę, mimo że był to wykład. Polecam korzystanie z usług pana doktora. – Super szkolenie! – Dziękuję za konferencję! – Jak zawsze sukces. Tak trzymać dalej. – Warto było, pozytywnie spędzony czas – Super. Brawa dla Firmy!!!

            Zrealizowane seminaria dzięki wybitnym walorom merytorycznym i dydaktycznym uświadomiły uczestnikom potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego, a także  - jak każde interesujące, kształcące i atrakcyjne przedsięwzięcie – pozostawiły uczucie niedosytu, co również potwierdzają uwagi słuchaczy, choćby:

 - Wielka prośba o jeszcze… Spotkania z autorytetami bardzo poszerzają nauczycielskie horyzonty.

- Chciałabym kontynuować szkolenie z tego zakresu.

- Częściej organizować takie spotkania z takimi fachowcami, jak dziś.

- Więcej szkoleń lub wykładów w tym zakresie.

 - Czekam na dalsze szkolenia w podobnych kwestiach.

- Prosimy o częstsze takie wykłady.

Odpowiadając na tak żywe zainteresowanie spotkaniami z drem Markiem Kaczmarzykiem, Firma już przygotowała ofertę szkoleń, obejmujących analizę zagadnień aktualnych i kluczowych dla rozwoju dydaktyki szkolnej, jednocześnie zapewniając jak zawsze atrakcyjność i wysoki stopień kompetencji przekazu. Przewidywane tematy spotkań z drem M. Kaczmarzykiem:

- Dyskretny urok oceny. Czy uczniowie muszą ściągać?

- Matematyk czy poetka, czyli płeć w szkole

- Pamięć i uwaga

- Memetyka szkolna. Autorytet memetyczny

- Neurodydaktyka - Studia podyplomowe