Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

NEURODYDAKTYKA - cykl szkoleniowy

Cykl obejmuje 5 seminariów, które w sposób niezwykle odkrywczy i błyskotliwy pomagają nauczycielom doskonalić ich warsztat poprzez rozwijanie kluczowych zagadnień procesu nauczania.

I. Moduł: NEURODYDAKTYKA - JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ UCZNIA

 • Rozwój mózgu w czasie ontogenezy
 • Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju
 • Mózg nastolatka – okres krytyczny
 • Czego NIE POTRAFI nastolatek. Neurobiologia poszukiwania
 • Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców
 • Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych
 • Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna.
 • Odkrycie, znaczenie ogólne, znaczenie dydaktyczne
 • Skalowanie mechanizmów lustrzanych

II. Moduł: MEMETYKA SZKOLNA. AUTORYTET MEMETYCZNY

 • Pojęcie memu jako jednostki dziedziczenia pozagenowego; kultura jako przepływ memów; memetyczny "darwinizm";
 • Źródła i znaczenie memotypów; memotyp w ruchu; zmienność i skłonność do modyfikacji; ludzki umysł jako źródło memów;
 • Memetyczny nauczyciel - stopień kontroli i oceny ze strony uczniów; nauczyciel jako obiekt oceny memotypu; werdykty i komunikaty uczniów;
 • Nauczyciel jako źródło memów; autorytet nauczyciela a autorytet celebryty; autorytety urojone a bariery memetyczne;
 • Zmiany w mechanizmach przyswajania memów zachodzące z wiekiem, kiedy umysł rośnie w siłę (umysł 50+); memetyczne worce zachowania a poszukiwanie nowości; memetyczny "układ odpornościowy".

III. Moduł: PAMIĘĆ I UWAGA

 • Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania; zmiany w sieci neuronalnej prowadzące do utrwalania się śladów pamieciowych; trwałość śladów pamieciowych z czas i intensywność odświeżania; "górka" zapamiętywania;
 • Pamięć robocza jako nasze okno na świat; pojemność pamięci roboczej i testy pamięci; dlaczego definicje nie mogą być długie; różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność;
 • Uwagowe koncepcje pamięci roboczej; dlaczego nastawienie wpływa na zapamiętywanie; filtry pamieciowe.

IV. Moduł: DYSKRETNY UROK OCENY. CZY UCZNIOWIE MUSZĄ ŚCIĄGAĆ?

 • Ocena jako naturalna kompetencja gatunku ludzkiego; naturalne znaczenie oceny; powszechność oceniania u gatunków społecznych; znaczenie kompetencji oceniania a struktura społeczna;
 • Specyfika oceny szkolnej, szczególny charakter subśrodowiska szkolnego i znaczących w nim kompetencji; nieadekwatność kompetencji lokalnych; rozproszone strefy wpływów społecznych; odpowiedź na duże znaczenie lokalne kompetencji; maksymalizacja a optymalizacja wykonania zadań;
 • Powszechność zjawiska ściągania a inherentny charakter potrzeby; ściąga jako rozwiązanie lokalnego problemu; kto ściąga i dlaczego robią to także najlepiej przygotowani?

V. Moduł: MATEMATYK CZY POETKA? PŁEĆ W SZKOLE

 • Płeć a zdolności poznawcze; problem motywacji w grupach jednopłciowych i mieszanych; znaczenie zależnych od płci zdolności poznawczych w praktyce szkolnej; zależne od płci nauczycieli osiągnięcia szkolne uczniów;
 • Znaczenie nastawień w procesie nauczania; istotność statystyczna zależności;
 • Co może decydować o różnych osiągnięciach szkolnych u osób różnej płci.

Prowadzący zajęcia: Marek Kaczmarzyk - doktor nauk biologicznych; propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania; autor  książek, licznych publikacji z zakresu neorodydaktyki; wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizacja zajęć:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy.