Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

NEURODYDAKTYKA

Różnorodność punktów widzenia jest zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantem, że jakakolwiek by ona nie była, znajdą się wśród nas tacy, których nie zaskoczy.
(dr Marek Kaczmarzyk)


NEURODYDAKTYKA - jak wykorzystać potencjał ucznia
Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych

Po zajęciach uczestnicy:

 • znają główne etapy rozwoju centralnego układu nerwowego człowieka
 • dostrzegają związki pomiędzy stanami mózgu ludzi w różnym wieku a ich preferencjami i możliwościami poznawczymi
 • znają fakty z zakresu neuronauk, potrafią zastosować tę wiedzę w swojej praktyce dydaktycznej
 • znają znaczenie uwagi oraz motywacji ucznia i mechanizmy ich działania
 • potrafią interpretować szkolne sytuacje kryzysowe w kontekście uwarunkowań neurobiologicznych
 • znają działanie „mechanizmów lustrzanych” i potrafią je wykorzystać w doświadczeniu nauczyciela-wychowawcy
 • efektywnie posługują się wybranymi metodami i technikami nauczania i uczenia się
 • potrafią wykorzystać strategie memetyczne do wzmacniania siły oddziaływań dydaktycznych
 • prawidłowo interpretują pojęcia: „odpowiedzialność rozproszona” oraz „autorytet rozproszony”

Program szkolenia

 • Rozwój mózgu w czasie ontogenezy
 • Mózg nastolatka – okres krytyczny; czego NIE POTRAFI nastolatek; neurobiologia poszukiwania
 • Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców
 • Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych
 • Mechanizmy lustrzane; odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna
 • Źródła i znaczenie memotypów, memotyp w ruchu, zmienność i skłonność do modyfikacji, ludzki umysł jako źródło memów
 • Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania
 • Trwałość śladów pamięciowych a czas i intensywność odświeżania, „górka” zapamiętywania
 • Pamięć robocza jako nasze okno na świat, pojemność pamięci roboczej i testy pamięci, dlaczego definicje nie mogą być długie?
 • Komunikacja interpersonalna w aspekcie biologii mózgu
 • Biologiczne uwarunkowania płci, kompetencje związane z płcią

 

Prowadzący zajęcia:

Marek Kaczmarzyk -  doktor nauk biologicznych;  propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania; autor  książek, licznych publikacji z zakresu neurodydaktyki; wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.