Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

MUTYZM - POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA I JEGO RODZINY (I etap)

Dla kogo: I etap adresowany jest dla specjalistów (psychologów, logopedów), którzy planują kompleksowe strategie pomocy psychologicznej, jak również dla rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz wszystkich osób, które chcą lepiej zrozumieć dziecko z mutyzmem, aktywnie wspierać je w procesie dokonywania zmian pod nadzorem specjalisty

Program szkolenia:

 1. Mutyzm selektywny – epidemiologia, etiologia, objawy
 • Mity na temat mutyzmu
 • Mutyzm selektywny w ujęciu różnych teorii
 • Dylematy diagnozy. Sprzężenie mutyzmu z innymi zaburzeniami. Różnicowanie mutyzmu i nieśmiałości
 • Elementy składowe diagnozy
 • Myśli i uczucia dziecka z mutyzmem oraz jego rodziców
 • Co chce nam powiedzieć dziecko z mutyzmem?
 • Teoria góry lodowej

   2. Pomoc psychologiczna dla dziecka z mutyzmem

 • Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Pobudzanie do zaangażowania społecznego
 • Pomocne gry, zabawy, bajki terapeutyczne
 • Praca nad lękiem. Schody lęku, skale emocji i narzędzia do określania nastroju, mapa mówienia
 • Twórcze wykorzystanie urządzeń
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Eksternalizacja lęku
 • Praca poprzez cele

    3. Kompleksowa pomoc psychologiczna

 • Schemat terapii wg dr Elisy Shipon-Blum
 • Schemat postępów wg Maggie Johnson
 • Terapia indywidualna dziecka, konsultacje rodzicielskie, terapia rodzinna, oddziaływania w przedszkolu/szkole, zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, warsztaty dla rodziców, farmakoterapia
 • Generalizacja postępów dziecka na różne środowiska

    4. Planowanie oddziaływań w domu, szkole, sklepie: materiał filmowy, analiza

    5. Kompleksowa strategia pomocy dziecku z mutyzmem

    6. Opis doświadczeń klinicznych CTM. Studium przypadku

    7. Wnioski i refleksje płynące z doświadczeń w pracy z dziećmi z mutyzmem

 

Prowadząca zajęcia: Monika Andrzejewska – psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży, twórca CTM Centrum Terapii; prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją; zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, oddziaływań psychologicznych na rzecz dzieci z zaburzeniami mowy; zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce; prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i dzieci nieśmiałych.