Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Projekt „Akademia Rozwoju” zgodnie z ogólnymi założeniami strategicznymi przewiduje przeprowadzenie szkoleń i rad pedagogicznych dla nauczycieli w zakresie innowacyjnych form nauczania oraz doskonalenia kompetencji kluczowych:

 • Eksperymenty i obserwacja w nauczaniu przyrody
 • Wykorzystanie technologii ICT w dydaktyce
 • Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno – fizycznych
 • Innowacyjne metody nauki języka polskiego
 • Innowacyjne metody nauki języka angielskiego
 • Nowoczesne techniki pracy umysłowej
 • Mediacje szkolne – jako element kształtowania pozytywnych relacji
 • Kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli
 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami
 • Ocenianie kształtujące
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Psychologiczne podstawy wdrażania symetrycznego wizerunku płci do procesu edukacyjnego