Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

METODY I FORMY PRACY Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - METODY NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Program zajęć:

  • Rodzaje metod nauki czytania i pisania
  • Metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Niezbędne ćwiczenia wspomagające naukę czytania
  • Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej: założenia teoretyczne, etapy pracy, rodzaje ćwiczeń
  • Metoda 18 struktur wyrazowych: założenia teoretyczne, etapy pracy
  • Metody wspomagające naukę czytania: werbo-tonalna metoda stymulacji rozwoju funkcji językowych, różne formy ruchowej stymulacji logorytmicznej

Prowadząca zajęcia: Joanna Wylęga – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista ds. wspierania rozwoju małego dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej. Specjalizuje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnej diagnozie zaburzeń rozwojowych dziecka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne ukierunkowane na korekcję i kompensację zaburzonych funkcji oraz zajęcia terapeutyczne z zakresu SI; prowadzi warsztaty i szkolenia z grupami zawodowymi oraz rodzicami uczniów.

Organizacja zajęć:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
  • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
  • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób