Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS

Zapraszamy do udziału w 8-godzinnym szkoleniu.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy o metodzie aktywnego słuchania muzyki i umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem w/w metody;
 • Nabycie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki (muzyki, plastyki, gry na instrumentach);
 • Nabycie umiejętności integrowania różnych form aktywności: słuchania, grania, tańca z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych;
 • Rozwijanie aktywności twórczej własnej i ucznia.

Program zajęć:

 • Fabularyzowanie muzyki – połączenie z prostymi metodami rytmicznymi;
 • Interpretacja muzyki – twórcza aktywność;
 • Rozwijanie ekspresji muzyczno – plastycznej / malowanie muzyki /;
 • Opracowanie ruchu przy muzyce;
 • Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe;
 • Gra na instrumentach perkusyjnych;
 • Prezentowanie muzyki z różnych epok – tworzenie warunków do radosnego i rozumnego doboru muzyki klasycznej;
 • Zalety metody.

Kompetencje prowadzącej zajęcia: Bożena Piotrowska - animator KLANZY; edukator Nowej Szkoły; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z Pedagogiki Zabawy, Muzykoterapii i Metody Dobrego Startu.

Informacje i zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
 • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji na szkolenie.

 

do (adres email)
Nazwa szkolenia
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie,według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tak

Przepisz kod z obrazka