Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

MEDIACJE SZKOLNE JAKO ELEMENT KSZTAŁTOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI

Program szkolenia:

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacjach trudnych
  • Znaczenie i techniki aktywnego słuchania
  • Konflikt i jego dynamika
  • Wpływ sposobu rozwiązywania konfliktów na relacje wśród podmiotów szkolnych
  • Mediacja, jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
  • Zasady proces mediacji
  • Założenia sprawiedliwości naprawczej
  • Cechy i umiejętności skutecznego mediatora
  • Rola i etyka mediatora w konstruowaniu ugody
  • Założenia programu mediacji rówieśniczych

Prowadząca szkolenie: Maria J. Zajączkowska - doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie psychologii społecznej, teorii i praktyki negocjacji, mediacji oraz poradnictwa zawodowego, mediator sądowy