Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

60-godzinny kurs doskonalący przeznaczony jest dla aktualnych i przyszłych liderów

Program zajęć:

 • Procedura WDN: planowanie, monitorowanie i ewaluacja WDN
 • Dokumentacja prowadzona przez lidera WDN i jego zadania
 • Nowe metody i techniki pracy z nauczycielami
 • Jakość pracy szkoły
 • Ewaluacja wewnątrzszkolna
 • Aktualności dotyczące prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli
 • Komunikacja społeczna w relacjach szkolnych
 • Kierowanie rozwojem i zmianą grupy
 • Analiza egzaminów zewnętrznych z elementami edukacyjnej wartości dodanej

Wykładowcy:

 • dr Stefan Wlazło - kierownik merytoryczny kursu, członek zespołu MEN do spraw nowego nadzoru pedagogicznego; międzynarodowy specjalista w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły; uczestnik programów PHARE-TERM, ARION, BRISTOL, DEMNET; ekspert w programie TERM; autor licznych publikacji; stały współpracownik miesięcznika "Dyrektor Szkoły";
 • edukatorzy, specjaliści z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły i wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Organizacja zajęć:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy