Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURSY DOSKONALĄCE

• Nauka języków obcych – grupy konwersacyjne, indywidualne konsultacje,
sprawdzanie poziomu kompetencji na każdym etapie nauczania
- język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, japoński
(poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany)
- język migowy – poziom elementarny, doskonalący i zaawansowany
- język obcy zawodowy, m.in. słownictwo ekonomiczne, prawnicze, bankowe,
medyczne, branżowe
• Język polski dla obcokrajowców
• Edukacja informatyczna:
- komputerowe ABC
- grafika komputerowa
- technologie informatyczne w działalności biznesowej
- multimedia w ustawicznym samokształceniu i doskonaleniu zawodowym
- e-learning – nowoczesna metoda nauczania i uczenia się
- pracownia audiowizualna – jak ją stworzyć, jak prowadzić
• Kursy zawodowe
- certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie krajowym
i międzynarodowym
- licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- BHP – szkolenia wstępne i okresowe oraz ochrona przeciwpożarowa
- pierwsza pomoc przedmedyczna
- kurs dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas transportu
- kurs kadrowo-płacowy
- magazynier-logistyk
- profesjonalny sprzedawca i obsługa kas fiskalnych
- HACCP dla wszystkich podmiotów gospodarczych, minimum sanitarne
- opiekun/ka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej
- opiekun/ka do dziecka według nowych zasad - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
wolontariusza oraz dziennego opiekuna
- otoczeni pięknem: florystyka, découpage, malowanie na jedwabiu itp.
- i inne...