Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zapraszamy do udziału w 80-godzinnym kursie nadającym uprawnienia do przyjmowania uczniów na praktyki.

Cel szkolenia: przygotowanie pracodawców, pracowników do realizacji zadań dydaktycznych
i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu poprzez umożliwienie im zdobycia:

 • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania
 • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Program kursu:

 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii;
 • Podstawy pedagogiki;
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego;
 • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i realizacja programu praktycznej nauki zawodu;
 • Praktyka metodyczna.

Program kursu zgodny z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

- Programem zatwierdzonym przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod numerem WRE 5633.10.2012.

Zgłoszenia i informacje:

 • Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych itp.
 • Ukończenie ww. kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz „premii za wyszkolenie uczniów” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Szkolenie kończy się egzaminem;
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem.