Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kurs kadrowo-płacowy

MODUŁ I - Kadry

 

Tematyka zajęć:

Prawo pracy:

 • stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
 • umowa o pracę i zmiana jej warunków
 • dokumentacja pracownicza
 • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
 • odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

Czas pracy:

 • system czasu pracy
 • rozliczanie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy

 

MODUŁ II - Płace

 

Tematyka zajęć:

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń
 • Pojęcie i istota wynagrodzeń
 • „Zerowy” PIT dla osób do 26 roku życia
 • Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Rozliczanie świadczeń pozapłacowych, w tym wpłat na PPK
 • Warsztaty z naliczania i rozliczania list płac. Studium przypadku.

 

Prowadzący: Specjaliści z zakresu stosowania prawa pracy, naliczania wynagrodzeń; doświadczeni szkoleniowcy.