Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS DLA OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS TRANSPORTU

Ramowy program szkolenia:

I. PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY OPIEKUNA

 • Rola i zadania opiekuna dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły;
 • Obowiązki i uprawnienia, odpowiedzialność cywilna i prawna;
 • Postępowanie w sytuacjach trudnych;
 • Prawa dziecka;
 • Sposoby postępowania w sytuacjach ryzykownych;
 • Komunikacja w grupie zróżnicowanej pod względem wieku i zachowań.

II. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 • Prawne podstawy udzielania pomocy
 • Łańcuch ratunkowy
 • Zasady postępowania w przypadkach, m.in.:  
  • omdlenia, utraty przytomności
  • krwotoków
  • urazów kostno-stawowych
  • napadów padaczki
  • ciał obcych w drogach oddechowych
  • oparzeń
 • Resuscytacja  krążeniowo – oddechowa BLS/AED

Prowadzący zajęcia:

Część 1: specjalista z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego, pedagog rodzinny; psycholog, socjoterapeuta

Cześć 2: ratownik medyczny, specjalista w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Informacje i zgłoszenia:

 • Zajęcia odbędą się w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, e-mailem lub osobiście
 • Kurs kończy się egzaminem (test sprawdzający)
 • Cena obejmuje: autorsko opracowane materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób