Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Program warsztatów:

 • Wprowadzenie do marketingu w sektorze publicznym.
 • Kreowanie wizerunku oświaty w społeczności lokalnej (szkoły, organy prowadzące, interesariusze).
 • PR zewnętrzny, a PR wewnętrzny.
 • Komunikacja wewnętrzna.
 • Współpraca interdyscyplinarna.
 • Pokolenie Y – wyzwanie dla marketingu.
 • Współpraca z mediami.
 • Sytuacje kryzysowe a media.

Prowadzący zajecia: Tomasz Bilicki – absolwent studiów podyplomowych w zakresie Public Relations oraz zarządzania wizerunkiem, Mastero of Business Administration in International Marketing; od kilku lat zajmuje się brandingiem i współpracą z mediami (kilkaset wypowiedzi i komentarzy w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich), członek Stowarzyszenia Project Management Polska i International Project Management Association; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich; członek Zespołu Prawa i Monitoringu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, inicjator i współautor wielu rozwiązań systemowych, doświadczony szkoleniowiec.

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy 
  • autorskie opracowanie materiałów  szkoleniowych
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • poczęstunek (kawa/herbata, ciastka)