Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KONTROLA FINANSOWA I KONTROLA ZARZĄDCZA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA PLACÓWKI

Zapraszamy do udziału w 6-godzinnym szkoleniu.

Program zajęć:

  • Kontrola zarządcza: jak sobie radzić z ryzykiem w szkole

- Zawartość ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej kontroli zarządczej

- Zarządzanie ryzykiem

- Dokumentacja kontroli zarządczej w szkole

  • Dyscyplina finansów publicznych - odpowiedzialność dyrektora szkoły
  • Pytania i konsultacje

Prowadzący zajęcia: Antoni Jeżowski - profesor nadzwyczajny, doktor nauk ekonomicznych; doswiadczony wykłądowca akademicki; ekspert Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacyjnej; członek zespołu ds. monitorowania reformy oświaty; członek w organizacjach zawodowych: European Expert Network on Economics of Education, Munich, European Commission; badacz wpisany na listę European Expert Network on Economics of Education w USA; ekspert kluczowy w programie PHARE 2001 i PHARE 2002 - Restrukturyzacja Zasóbów Ludzkich; autor licznych publikacji nt. zarządzania placówką oświatową i finansowania zadań oswiatowych; stały współpracownik miesiecznika dla Kierowniczej Kadry Oświatowej "Dyrektor Szkoły"

Organizacja zajęć:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
  • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
  • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób