Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO - UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Zapraszamy do udziału w 15-godzinnym kursie specjalistycznym.

Program zajęć:

  • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poziom diagnostyczny, programowy i praktyczny
  • Poziom diagnostyczny w modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną - analiza dokumentacji ucznia, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na podstawie różnych źródeł informacji o dziecku, m.in. specjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka
  • Poziom programowy w modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną - planowanie oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych jako forma realizacji rozpoznanych specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
  • Przepisy prawa oświatowego:

- uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (definicje)

- orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- odrębne podstawy programowe realizowane przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (lekką, umiarkowaną i znaczną)

- konstruowanie IPETu

 

Prowadząca zajęcia: Joanna Wylęga – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista ds. wspierania rozwoju małego dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej. Specjalizuje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnej diagnozie zaburzeń rozwojowych dziecka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne ukierunkowane na korekcję i kompensację zaburzonych funkcji oraz zajęcia terapeutyczne z zakresu SI; prowadzi warsztaty i szkolenia z grupami zawodowymi oraz rodzicami uczniów.

Organizacja zajęć:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
  • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
  • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób