Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - INTERAKCJE SPOŁECZNE

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników ośrodków wychowawczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem komunikacji interpersonalnej

Czas trwania - 7 godzin

Program szkolenia

  • Jak się porozumiewamy - wprowadzenie
  • Silne i mocne strony naszej komunikacji
  • Najczęstsze błędy komunikacyjne
  • Komunikacja a relacja z uczniem oraz rodzicem
  • Techniki komunikacji z uczniem o specjalnych potrzebach
  • Profilaktyczna i motywacyjna rola dialogu
  • Komunikacja wewnętrzna - budowanie zespołu
  • Komunikacja zewnętrzna - sytuacje kryzysowe i promocja placówki

Prowadzący szkolenie: Tomasz Bilicki - członek Stowarzyszenia Project Management Polska i International Project Management Association; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich; członek Zespołu Prawa i Monitoringu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; członek wielu rad i komisji eksperckich; inicjator i współautor wielu rozwiązań systemowych; doświadczony szkoleniowiec