Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kompleksowa terapia ręki I i II stopnia. Diagnoza, warsztat, terapia

Cel ogólny:
Podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń sprawności ręki w kontekście samoobsługi.

 

Wybrane treści kształcenia:

 • Rozwój sprawności kończyny górnej

 • Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki

 • Rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki

 • Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki

 • Diagnoza w zakresie sprawności ręki

 • Grafomotoryka

 • ICF w tworzeniu planu terapii ręki

 • Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki

 • Elementy terapii lustrzanej

 • Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki

 • Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki

 

Efekty kształcenia:

Szkolenie umożliwia zdobycie:

 • wiedzy opartej na neurorehabilitacji, przydatnej w diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych

 • wiedzy z zakresu zaburzeń i usprawniania motoryki małej

 • wiedzy z zakresu dysfunkcji procesów integracji sensorycznej i wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny

 • umiejętności diagnozowania i terapii napięcia mięśniowego

 • umiejętności przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania motoryki małej u osób zdradzających deficyty manualne w różnych okresach życia

 • umiejętności wykorzystywania akcesoriów grafomotorycznych

 • nowych kompetencji społecznych – współpracy z innymi specjalistami i rodziną dziecka/ucznia

Autorka programu i prowadząca zajęcia:

dr hab. Emilia Mikołajewska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy; praktyk i naukowiec, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT-Bobath; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw.

 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -