Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELA W PRACY Z UCZNIEM

Szanowni Państwo, zapraszamy na 16-godzinne szkolenie zgodne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Prowadzący zajęcia:

Jacek Francikowski - doktor nauk biologicznych, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego; specjalista w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w pracy zawodowej nauczyciela, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w zakresie eksperymentów przyrodniczych w cyfrowym świecie, pomysłodawca i właściciel SiLab – mobilnego laboratorium przyrodniczego, autor licznych publikacji naukowych

Cele kształcenia:

 • Wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli w uczeniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Przygotowanie nauczycieli do stosowania TIK jako wsparcia dydaktycznego uczenia się uczniów

Tematyka zajęć:

 • Indywidualizacja procesu nauczania – narzędzia cyfrowe umożliwiające indywidualizację nauczania

 • Poznanie różnych modeli pracy z uczniem za pomocą TIK – nauczanie problemowe, metoda projektu, webquest, odwrócona klasa

 • Metody i formy pracy przy wykorzystaniu narzędzi TIK

 • Stosowanie gier dydaktycznych – gry analogowe i cyfrowe w edukacji, przykłady gier do zastosowania

 • Aplikacje komputerowe wspomagające proces edukacyjny z poszczególnych specjalizacj, np. Geogebra, Quizizz, Formativ, Actionbound, Coggle, ScreenCast, konto Google

Efekty kształcenia:

Po zajęciach uczestnicy:

 • potrafią efektywnie wykorzystać narzędzia cyfrowe w projektowaniu procesu edukacyjnego, zwłaszcza w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 • znają modele pracy z uczniem za pomocą TIK

 • stosują gry dydaktyczne oraz wykorzystują aplikacje komputerowe wspomagające proces edukacyjny

 • potrafią skutecznie wykorzystać strategie wykorzystać strategie grywalizacyjne do wzmacniania skuteczności dydaktycznej

 

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Zajęcia odbędą się w siedzibie Firmy 
 • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów, miejsca i kosztu szkolenia dla grupy powyżej 10 osób

 

Formularz zgłoszeniowy