Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Polski język migowy – poziom podstawowy

70-godzinny kurs.


Cele kursu:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi
 • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Opanowanie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz techniki ich używania zgodnie z zasadami, zarówno Systemu Językowo Miganego (SJM) jak i Polskiego Języka Migowego (PJM)
 • Przygotowanie do dalszego kształcenia

O czym rozmawiamy:

 • Czym jest język migowy? Sposoby komunikacji z niesłyszącymi.
 • Jak komunikować się z osobą niesłyszącą? Fakty i mity
 • Dlaczego należy posługiwać się językiem migowym? Uregulowania prawne

Program zajęć:

 • Język czy języki migowe
 • Daktylografia - prawidła przekazywania alfabetu palcowego, liczebników oraz specjalnych układów dłoni
 • Komunikacja w języku migowym. PJM czy SJM         
 • Komunikacja interpersonalna z osobą niesłyszącą

Kadra wykładowców:

Olgierd Kosiba i Aleksandra Włodarczak - doświadczeni i wykwalifikowani tłumacze/wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST

Polski język migowy – poziom średniozaawansowany

70-godzinny kurs.

 

Mity dotyczące osób niepełnosprawnych i języka migowego:

 • Nieprawdą jest, że osoba niesłysząca może się bez problemu komunikować za pomocą kartki i długopisu

 • Nieprawdą jest, że wszystkie osoby niesłyszące przeczytają z ruchu warg

 • Nieprawdą jest, że każde dziecko z ubytkiem słuchu jest w stanie nauczyć się mówić i rozumieć mowę

 • Nieprawdą jest, że niesłyszące dzieci rozwijają się gorzej, a brak słuchu i fonicznej możliwości komunikacyjnej ogranicza ich rozwój intelektualny

Cele kursu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji, polityki i religii

 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi

 • Opanowanie kolejnych  znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo Miganego, jak też polskiego języka migowego z uwzględnieniem już poznanych znaków

 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia

Program zajęć:

 • Powrót do świata ciszy i jego zakamarków
 • Zatrudnienie i praca
 • Urzędy i instytucje
 • Edukacja
 • Zdrowie - dom i rodzina
 • Kolory, odzież, pożywienie
 • Podróże, wypoczynek, kultura, sport 

Kadra wykładowców:

Olgierd Kosiba i Aleksandra Włodarczak - doświadczeni i wykwalifikowani tłumacze/wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST