Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

JĘZYK MIGOWY

Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. 

Język migowy jest językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału w kursach:

Poziom podstawowy

Poziom doskonalący