Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

JESTEM TYLKO CZŁOWIEKIEM

- jak dyrektor szkoły ma poradzić sobie z wymaganiami roli

Wraz ze współczesnymi zmianami modeli przywództwa edukacyjnego od dyrektorów szkół wymaga się coraz więcej. Mają oni posiadać efektywną wiedzę i umiejętności pozwalająceim skutecznie odgrywać rolę przywódczą w placówkach oświatowych. Oznacza to konieczność wykonywania jednocześnie wielu obowiązków zawodowych często w sytuacji trudnej społecznie.

Cel szkolenia:

  • nakreślenie istotnych elementów rozwoju zawodowego dyrektora szkoły
  • przedstawienie rozwiązań sprzyjających sprostaniu wymaganiom stawianym przed dyrektorem

Program:

  • Dyrektor szkoły/placówki – profesja szczególnych wymagań
  • Gdy praca staje się zbyt wymagająca – stres i wypalenie zawodowe dyrektora szkoły
  • Po drugiej stronie wypalenia – dobrostan psychospołeczny dyrektora
  • Higiena psychiczna i samorozwój jako elementy kształcenia wstępnego i dokształcania dyrektorów
  • Co z tego wynika dla praktyki?

Prowadzący: Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej; członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży