Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ACCELARATED LEARNING. JAK ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ UCZENIA (SIĘ)

Dla kogo: Zapraszamy

 • osoby, które chcą i planują prowadzić zajęcia z zakresu metod i technik rozwijających pamięć i koncentrację
 • osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem w/w technik w pracy dydaktycznej

Co poznasz:

 • Jak się uczyć, by uczyć innych
 • Metody i techniki usprawniające pracę mózgu

Co zyskasz:

 • Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o wiedzę i narzędzia zwiększające kreatywność
 • Umiejętność planowania warunków zwiększających skuteczność dydaktyczną
 • Wzmocnienie własnej efektywności dydaktycznej

Treści szkolenia:

Moduł I: Warunki zwiększania skuteczności uczenia się

 • Wykorzystanie w pełni własnego potencjału i własnej oryginalności
 • Rozpoznanie własnych strategii uczenia się
 • Wykorzystanie głównych narzędzi efektywnej pracy umysłowej: map myśli, podstawowych technik pamięciowych, szybkiego czytania i uczenia się intuicyjnego
 • Rola wyobraźni w procesie uczenia się: podstawowe mechanizmy, prawa i etapy zapamiętywania oraz tworzenie “żywych” skojarzeń
 • Uczenie się w stanie „relaxed concentration” (czujnej relaksacji)  i Optymalnej Gotowości Psychofizycznej
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego twórczej pracy uczącego się mózgu
 • Dbałość o zasoby psychofizyczne, niezbędne do sprawnego uczenia się

Moduł II: Zrozumieć siebie jako ucznia

 • Podstawy Accelarated Learning dla uczniów i studentów, nowoczesne techniki pracy umysłowej w praktyce
 • Sprawność intelektualna
 • Odporność na stres
 • Kreatywność w uczeniu się
 • Refleksyjność
 • Chłonność i wrażliwość
 • Sztuka automotywacji
 • Skuteczność myślenia i działania

Moduł III: Zrozumieć siebie jako nauczyciela

 •  Zasady Accelarated Learning i metoda SAVI w praktyce
 •  Dydaktyka partnerska w praktyce
 •  Największy sekret skutecznego uczenia
 •  Jak budzić i podtrzymywać entuzjazm (w sobie i w innych)
 •  Komunikacja wspierająca
 •  Skuteczna motywacja
 •  Jak pracować nad samooceną
 •  Jak kroczyć drogą sukcesu
 •  Autorozwój; równowaga życiowa; podstawy mistrzostwa osobistego
 •  Jak pracować nad własnym autorytetem

Moduł IV: Realizacja wybranych zmian programowych

 • Podstawy twórczego myślenia
 • Jak kształtować odwagę, wytrwałość, osobowość i charakter
 • Realizacja marzeń
 • Jak kierować własnym życiem; ustalanie wizji, misji i celów życiowych
 • Program, organizacja i zasady działania Klubów MemoryLab - szkolnych „kółek pamięciowych”  

Prowadzący zajęcia: Marek Szurawski - ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia; twórca Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci, Sprawnego Myślenia i Rozwoju, programu Memoriad Szkolnych – uczniowskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu i Otwartych Mistrzostw Polski w tej dziedzinie; autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych, telewizyjnych oraz bestsellerowych książek, m.in.: Pamięć. Trening interaktywny,  Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski; tłumacz, dziennikarz, szkoleniowiec oraz żeglarz – marynista.