Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM? PROFILAKTYKA, INTERWENCJA, PROCEDURY

8-godzinne seminarium.

Program:
  • Czym jest przemoc seksualna? Aspekt psychologiczny i prawny;
  • Rodzaje przemocy seksualnej;
  • Sprawca a ofiara przemocy seksualnej;
  • Rola Internetu w przemocy seksualnej;
  • Prewencja przemocy seksualnej - perspektywa rodziców i wychowawców;
  • Wsparcie dzieci, które doswiadczyły przemocy seksualnej

Kompetencje prowadzącego zajęcia: Tomasz Bilicki - specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy; inicjator i współautor Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; od wielu lat udziela wsparcia ofiarom i sprawcom przemocy w Punkcie Konsultacyjnym
w Łodzi; współautor publikacji m.in.: Wybrane Procedury Postępowania Wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole zatwierdzonej przez MEN; doświadczony szkoleniowiec.

Zgłoszenia i informacje:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
  • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
  • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób