Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

- CO DZIAŁA, CO NIE DZIAŁA, A CO SZKODZI?

Cel warsztatów:

  • Rozwijanie wieloaspektowego rozumienia zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej
  • Poznanie zasad i typów działań wobec przemocy i agresji
  • Poznanie konkretnych rozwiązań wychowawczych przeciwdziałających przemocy i agresji

Program:

  • Bullying jako forma przemocy na tle innych rodzajów agresji rówieśniczej
  • Mechanizmy psychologiczne bullyingu (stygmatyzacja, dysonans poznawczy, błędne koło)
  • Diagnoza bullyingu (socjometria i jej prawidłowe i błędne zastosowania, obserwacja, rozmowa z ofiarami, sprawcami i świadkami)
  • Działania przeciwdziałające bullyingowi w nowej grupie/klasie

Termin zajęć: 9 marca 2016 r, godz. 10:30 – 14:30.

Prowadzący: Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji na szkolenie.

 

do (adres email)
Nazwa szkolenia
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie,według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tak

Przepisz kod z obrazka