Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

JAK MOTYWOWAĆ NIEZMOTYWOWANYCH

O czym rozmawiamy:

Jak stworzyć warunki sprzyjające motywacji ucznia

Co poznamy:

Motywacja uczniów do nauki zależy od wielu czynników, z których większość jest niezależna od nas. Ale na swoje działania i rozwiązania, które stosujemy mamy wpływ, zatem celem spotkania jest poznanie:
  • praktycznych i skutecznych wskazówek pomagających motywować uczniów do nauki
  • rozwiązań, które umożliwiają skutecznie osiągać zamierzony cel dydaktyczny

Tematyka szkolenia:

  • Działania, które możemy podjąć na początku roku szkolnego.
  • Czynniki wpływające na motywację niezależne od nas. 
  • Działania i rozwiązania, na które mamy wpływ. 
  • Niestandardowe rozwiązania dydaktyczne, które możemy zastosować, rozpoczynając konkretną lekcję. 
  • Rozwiązania dla uczniów najmniej zmotywowanych do nauki.

Informacje:

Szkolenie prowadzone jest w formie 5-godzinnych warsztatów.