Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

FIZYKA BEZ MATEMATYKI I ODWROTNIE, CZYLI CO BYŁO PIERWSZE – JAJKO CZY KURA

Cel kursu: Zaktywizowanie nauczycieli a w konsekwencji uczniów do zastosowania matematyki w rzeczywistym świecie, czego znakomitym przykładem może być fizyka. Okazją do tego mają być starannie dobrane przykłady problemów oraz zadań pojawiających się w szkole ponadgimnazjalnej

Treści kształcenia:

  • Matematyka jako narzędzie?

W tej części kursu pokażemy jak matematyka służy fizyce na konkretnych przykładach i w jakich sytuacjach matematyk może wykorzystywać równania w celu przybliżenia uczniom ich stosowalności

  • Fizyka jedynym prawdziwym opisem rzeczywistości?

Przedstawione zostaną argumenty świadczące o tym, że zrozumienie fizyki bez metod matematyki jest bezcelowe i podawanie uczniom na lekcjach „teorii” – która nie ma nic wspólnego z „fizyką teoretyczną” jedynie oddala ich od poznania praw natury

  • Co nam się przyda?

Kurs będzie dotyczył konkretnych metod matematyki w odniesieniu do fizyki. Przedstawimy, jak matematyk może uatrakcyjnić lekcję odchodząc od sztywnych ram matematyki, a także jak fizyk może pokazać piękno i siłę matematyki w konkretnych zagadnieniach

  • Czy sport pomaga  w nauczaniu -  a może zabawki?

Czy sport może pomóc w rozumieniu zagadnień fizyki? Czy zabawki mogą uatrakcyjniać lekcje jednocześnie ucząc? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone, posługując się starannie dobranymi przykładami z różnych dziedzin sportu oraz fizyki zabawek Sformułujemy również tezę o „konieczności” a nie „możliwości” podejścia obrazkowego do współczesnej młodzieży


Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Polak - nauczyciel akademicki, wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pogłębiał swoja wiedzę podczas stażów podoktorskich
w Niemczech i we Włoszech. Nowatorskie metody pedagogiczne stosował jako nauczyciel w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Bierze udział w konferencjach naukowych. Prace dr Polaka zostały wyróżnione jako mające znaczący wpływ na aplikacyjność przedstawianych teorii i ich zastosowania

Informacje:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
  • Zajęcia odbędą się w siedzibie Firmy 
  • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów, miejsca i kosztu szkolenia dla grupy powyżej 10 osób