Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

FINANSOWANIE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zapraszamy do udziału w 6-godzinnym szkoleniu.

Program zajęć:

 • Szkolnictwo niepubliczne w Polsce – analiza ilościowo-jakościowa
 • Najważniejsze zadania szkół i podmiotów prowadzących szkoły w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji ze środków publicznych
  • art. 80 ustawy o systemie oświaty
  • art. 90 ustawy o systemie oświaty
 • Uwarunkowania prawne nadzoru nad wykorzystaniem i przy rozliczaniu dotacji w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa
 • Pytania i konsultacje

Prowadzący zajęcia: Antoni Jeżowski – profesor nadzwyczajny, doktor nauk ekonomicznych; doświadczony wykładowca akademicki; ekspert  Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacyjnej; członek zespołu ds. Monitorowania Reformy Oświaty; członek w organizacjach zawodowych: European Experts Network of Economics of Eduaction, Munich, European Commission; badacz wpisany na listę European Expert Network on Econimic of Education w USA; ekspert kluczowy w programie PHARE 2001 i PHARE 2002 – Restrukturyzacja Zasobów Ludzkich; autor licznych publikacji nt. zarządzania placówką oświatową i  finansowania zadań oświatowych; stały współpracownik miesięcznika dla Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”.

Informacje i zgłoszenia:

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
 • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 15 osób