Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

EMISJA I HIGIENA GŁOSU. MOWA CIAŁA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w 12-godzinnym szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Opanowanie technik emisji głosu oraz skutecznego posługiwania się aparatem mowy i technikami komunikacji pozawerbalnej
 • Doskonalenie umiejętności przemawiania, prowadzenia dialogu „twarzą w twarz”, przemawianie z mikrofonem
 • Wykorzystanie podparcia oddechowego w mowie
 • Rozbudzenie samokontroli głosowej
 • Opanowanie prawidłowego toru oddechowego.

Program zajęć:

 • Podstawy teoretyczne higieny emisji głosu - zasady prawidłowego korzystania z aparatu mowy
 • Zapoznanie z technikami relaksacyjnymi wykorzystywanymi w pracy nad emisją głosu
 • Posługiwanie się głosem w stresie - techniki wykorzystywane podczas wystąpień publicznych
 • Kominukacja pozawerbalna - znaczenie, skuteczność
 • Praktyczne metody pracy nad głosem.

 

 

Prowadząca zajęcia: Dorota Dąbrowska - logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej - rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Informacje i zgłoszenia:

 • Każdy Uczestnik otrzyma autorsko opracowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy