Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

EFEKTYWNE TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

Cele szkolenia:

Nabycie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczyciela w pracy z uczniem w zakresie:

 • usprawniania umiejętności pisania;
 • usprawnienia umiejętności czytania i pracy z tekstem;
 • wykorzystania technik pamięciowych w nauce poprawnego pisania
 • usprawniania pamięci poprzez zabawy pamięciowe
 • zapamiętywania słów w języku obcym;
 • poprawiania koncentracji poprzez treningi prowadzone w formie zabaw, gier;
 • budowania motywacji do poznawania nowych informacji, rozbudzanie ciekawości ucznia się poprzez budowanie kontekstu;
 • rozpoznawania indywidualnych wzorców uczenia się wśród uczniów;
 • stosowania skutecznego systemu powtarzania materiału.

Program zajęć:

 • Rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Różne techniki nauki czytania;
 • Nauka pisania a rozwój motoryczny dziecka;
 • Uczenie ortografii w oparciu o skuteczne metody zapamiętywania pisowni słów;
 • Usprawnienie czytania: technika czytania, rozumienie tekstu, praca z tekstem, budowanie motywacji do czytania książek;
 • Samodzielne notowanie - znaczenie doboru i porządkowania informacji;
 • Usprawnianie pamięci i koncentracji poprzez zabawy;
 • Wzorce uczenia się i komunikowania.

Metody, formy, strategie:

 • Metoda efektywnego czytania z wykorzystaniem elementów techniki szybkiego czytania.
 • Aktywności rozwijające umiejętność rozumienia czytanego tekstu i pracy z tekstem.
 • Aktywne i statyczne zabawy usprawniające pamięć i koncentrację.
 • Techniki twórczego myślenia.
 • Wykorzystanie techniki Maind Mapping w samodzielnym notowaniu.

Termin zajęć:

 • 18 maja 2018 r. (piątek), od godz. 16:00
 • 19 maja 2018 r. (sobota), od godz. 9:00

Informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mail
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy