Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

Cel ogólny: zapoznanie uczestników z zawartością merytoryczną podstawy programowej w obszarze edukacji przyrodniczej

Po zajęciach uczestnik:

  • zna zawartość podstawy programowej w obszarze edukacji przyrodniczej na drugim etapie kształcenia
  • potrafi projektować proces dydaktyczny z uwzględnieniem tematyki oraz możliwości ucznia, a także jego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
  • rozumie znaczenie treści z zakresu edukacji przyrodniczej w kontekście rozwoju mentalnego oraz fizycznego ucznia oraz ich znaczenia dla rozwoju społeczeństwa

Program zajęć:

  • Elementy podstawy programowej
- struktura podstawy programowej
- związki z etapami kolejnymi poprzedzającym, podstawy programowe etapu I i III w zakresie edukacji przyrodniczej
- znaczenie odpowiedniego rozmieszczenia akcentów
  • Dydaktyka szczegółowa – edukacja przyrodnicza na II etapie rozwoju
- metody i środki edukacji przyrodniczej na II etapie rozwoju
- edukacja przyrodnicza a bezpieczeństwo ucznia
- projekt edukacyjny w nauczaniu zintegrowanym
  • Znaczenie treści z zakresu edukacji przyrodniczej na II etapie rozwoju
- edukacyjny i wychowawczy kontekst treści przyrodniczych
- znaczenie kontaktu z przyrodą w rozwoju człowieka

Prowadzący zajęcia: Marek Kaczmarzyk - doktor nauk biologicznych;  propagator dydaktyki ewolucyjnej, autor  licznych publikacji
z zakresu neurodydaktyki; wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach