Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I EDUKACYJNA ORAZ PROFILAKTYKA UNIWERSALNA, SELEKTYWNA I WSKAZUJĄCA

Szkolenie nawiązuje do nowego rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Program szkolenia:

1. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w polskich szkołach – wyniki badań, przyczyny, kategorie, skutki.

2. Analiza rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

3. Zmiany programów wychowawczych szkoły i szkolnych programów profilaktyki w związku z nowymi przepisami.

4. Działalność wychowawcza i edukacyjna – dobre praktyki.

5. Profilaktyka zachowań ryzykownych na przykładzie programu profilaktyki rówieśniczej i liderskiej MOTIVATION PUNCH.

Prowadzący: Tomasz Bilicki – pedagog, doktorant na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył ponad 260 godzin szkoleń w zakresie poradnictwa/terapii indywidualnej i rodzinnej; członek wielu rad i komisji eksperckich; inicjator i współautor wielu rozwiązań systemowych, doświadczony szkoleniowiec; twórca metody MOTIVATION PUNCH