Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

DYREKTOR SZKOŁY JAKO SKUTECZNY MENADŻER

Program zajęć:

 • Budowanie autorytetu
 • Efektywna komunikacja z zespołem
 • Planowanie i organizacja pracy w zespole
 • Wykorzystanie mocnych stron współpracowników
 • Wykorzystanie sukcesów i osiągnięć
 • Delegowanie zadań
 • Okresowa analiza wyników nauczyciela
 • Planowanie rozwoju nauczyciela - ustalanie celów i priorytetów
 • Stawianie zadań
 • Udzielanie informacji zwrotnej - pochwała, reprymenda
 • Wnioski do pracy zawodowej - indywidualny plan działania

Prowadząca zajęcia: trener, konsultant, specjalista z zakresu komunikacji, zarządzania i kierowania ludźmi, przywództwa, motywowania i coachingu

Organizacja zajęć:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
 • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób