Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela - awans zawodowy

  • Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu
  • Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
  • Od podstawy programowej do nauczycielskiego programu nauczania
  • Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym
  • Opiekun stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego
  • Sztuka autoprezentacji w procesie ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela