Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Trudności i zaburzenia wieku rozwojowego
 • Modelowy system pomocy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją – rola koordynatora
 • Diagnoza dziecka z wykorzystaniem skali gotowości szkolnej
 • Realizacja podstawy programowej w klasach I-III
 • Nauka języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Dobrego Startu
 • Wspomaganie rozwoju mowy i myślenia przedszkolaka
 • Jak wspierać rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Efektywne metody wspierające proces uczenia w pracy z dzieckiem na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym