Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Doskonalenie kompetencji kluczowych i ich rozwijanie na każdej lekcji w kontekście nowej podstawy programowej

I Kompetencja kluczowa -porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Jak kształcić umiejętności językowe uczniów na każdym przedmiocie
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania języka polskiego
 • Emisja i higiena głosu
 • Techniki skutecznej komunikacji wspierającej
 • Polisensoryczne metody pracy -wspieranie rozwoju ucznia w zakresie przedmiotów humanistycznych

 

II. Kompetencja kluczowa -porozumiewanie się w językach obcych

 • Kursy językowe z certyfikatem międzynarodowym -TGLS 
 • Nauczanie języków obcych w szkole – nowe trendy w metodyce
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania języka angielskiego
 • Kompleksowe techniki pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcych

 

IV. Kompetencja kluczowa -kompetencje informatyczne

 • Zastosowanie komputera i podstawowego oprogramowania w pracy własnej nauczycieli w prowadzeniu zajęć z uczniami 
 • Zajęcia edukacyjne z technologii informacyjnej
 • Multimedia w ustawicznym samokształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli 
 • Obsługa tablicy interaktywnej
 • Komputerowe ABC
 • Pracownia audiowizualna w szkole

 

V. Kompetencja kluczowa – umiejętność uczenia się

 • Perfect Teacher, Perfect Student. Jak zwiększyć skuteczność i radość uczenia się w dzisiejszej szkole 
 • Jak uczyć -jak uczyć się? 
 • Ja i moje talenty 

 

VII. Kompetencja kluczowa - inicjatywność i przedsiębiorczość

 • Kreowanie postaw przedsiębiorczych uczniów na wszystkich etapach edukacji 
 • W drodze do sukcesu – warsztaty przedsiębiorczości 
 • Moralna odpowiedzialność w biznesie
 • Metody nauczania blokowego i modułowego 

 

VIII. Kompetencja kluczowa -świadomość i ekspresja kulturalna

 • Ekspresja kulturalna
 • Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy
 • Arteterapia
 • Wspomaganie rozwoju dziecka metodą teatralną
 • Film w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej ucznia 
 • Techniki relaksacyjne 
 • Metoda Dobrego Startu
 • Wspomaganie rozwoju mowy i myślenia przedszkolaka
 • Jak wspierać rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Efektywne metody wspierające proces uczenia w pracy z dzieckiem