Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

DOGOTERAPIA

ZWIERZĘTA W TERAPII ZABURZEŃ

Program szkolenia:

  • Dogoterapia - jako metoda wspierająca proces rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sensoryczną oraz niedostosowanych społecznie
  • Rodzaje terapii stosowane w dogoterapii (AAA, AAT, AAE) w zależności od indywidualnych potrzeb uczestniczących w niej osób
  • Pies terapeuta - specyfika pracy psa terapeutycznego
  • Zajęcia z udziałem psa -  propozycje ćwiczeń i zabaw terapeutycznych dobieranych do indywidualnych potrzeb osób biorących udział w terapii

Prowadząca zajęcia:

Mirella Michalewska – specjalista w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, psychologicznego wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami, terapeuta w zakresie dogoterapii; wykładowca akademicki

Dogoterapia