Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZWIERZĘTA W TERAPII ZABURZEŃ DOGOTERAPIA I JEJ RODZAJE

Program zajęć:

  • Dogoterapia- jako metoda wspierająca proces rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, sensorycznie oraz niedostosowanych społecznie
  • Rodzaje terapii stosowane w dogoterapii (AAA, AAT, AAE) w zależności
    od indywidualnych potrzeb uczestniczących w niej osób
  • Pies terapeuta - specyfika pracy psa terapeutycznego
  • Zajęcia z udziałem psa -  propozycje ćwiczeń i zabaw terapeutycznych dobieranych do indywidualnych potrzeb osób biorących udział w terapii

Kompetencje prowadzącej zajęcia: Mirella Michalewska-Pająk – specjalista w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, psychologicznego wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami, terapeuta w zakresie dogoterapii; wykładowca akademicki.

Zgłoszenia i informacje:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
  • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
  • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób