Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA. MYŚLENIE KOMPUTACYJNE W EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA.

Cel:
Poprawienie skuteczności w diagnozie potrzeb dziecka, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczyciela

Prowadzący i autor programu:
Andrzej Peć
- trener, pedagog, regionalista; współautor koncepcji metodycznej "Projektu P21 - Twórcze Przedszkole XXI w."; autor wielu publikacji metodyczno-dydaktycznych z zakresu edukacji małego dziecka; członek zespołu autorskich pakietów do nauki programowania "Funkodowanie dla najmłodszych"; trener w ogólnopolskim projekcie "Cybernauci - kształtowanie właściwych postaw w Internecie".

Program zajęć:
- Diagnoza pedagogiczna, czyli przypomnienie założeń, modeli, omówienie metod, technik i narzędzi
- Diagnoza funkcjonalna
- Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka
- Style i strategie uczenia się dzieci
- Edukacja artystyczna elementem diagnozy dziecka
- Nowe technologie a diagnozowanie potrzeb rozwojowych dziecka
- Myślenie komputacyjne - dlaczego warto wprowadzać już w przedszkolu
- Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, a nauka programowania
- Programowanie, czyli o rozwijaniu umiejętności prostych i kompetencji złożonych
- Programowanie bez komputera (przykłady zabaw, gier i sytuacji edukacyjnych)
- Funkodowanie dla najmłodszych wraz z zajęciami na "Magicznym Dywanie"

Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych

Partner technologiczny: Funtronic


Formularz zgłoszeniowy