Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą cyklu autorskich szkoleń.

Wszystkie szkolenia składają się w 80% z ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogą lepiej zrozumieć zagadnienia lub doświadczyć działania rekomendowanych metod.1. Jak odetchnąć i wyrwać się z pułapki przeciążenia i stresu?

Szkolenie obejmuje kluczowe zasady radzenia sobie ze stresem, metody minimalizowania jego długotrwałych skutków, a także wzbogaca kompetencje nauczyciela o wiedzę, którą można wykorzystać w czasie dodatkowych zajęć z wychowankami.

 

Treści kształcenia:

 • Skąd się bierze Twój stres? – autodiagnoza
 • Krótki przegląd wybranych teorii psychologicznych
 • Sprawdzone techniki antystresowe i relaksacyjne
 • Świadomość źródłem wolności od stresu - ćwiczenie coachingowe
 • Jak przeciwdziałać skutkom długotrwałego przeciążenia i stresu, czyli eichelbergerowskie 8xO
 • Sprawdzone techniki antystresowe
 • Kluczowe zasady pracy z emocjami
 • Praca z ograniczającymi i stresującymi przekonaniami
 • Ćwiczenia coachingowe
 
 

2. Jak budować odporność psychiczną nauczycieli i uczniów?

Szkolenie online skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą zadbać o swoja odporność psychiczną i zbudować zespół uczniowski odporny psychicznie.

 

Treści kształcenia:

 • Wprowadzenie w zagadnienie budowania odporności psychicznej
 • Autodiagnoza – ćwiczenie coachingowe
 • Analiza i planowanie strategii możliwości kształtowania odporności psychicznej własnej i zespołu
 • Jak wzmacniać zaangażowanie zespołu uczniowskiego?
 • Mistrzowski plan - metody coachów i skutecznych menedżerów
 • Minimalizowanie oporu przed nowymi wyzwaniami
 • Wyzwanie w stylu Kaizen
 • Zasady budowania zdrowych, opartych na szacunku i otwartości, relacji z pracownikami,  uczniami i przełożonymi - asertywność a szacunek dla drugiego człowieka.

 

 

3. Między pasją a skutecznością, czyli jak uczyć, inspirować, fascynować?

Cykl warsztatów skierowany do nauczycieli pragnących świadomie kształtować swój wizerunek, doskonalić sztukę przekazu, uatrakcyjniać zajęcia, pobudzać uczniów do aktywności, wyzwalać w nich kreatywność i zainteresowanie tematem.

 

Treści kształcenia:

 • Zasady komunikacji kluczowe w pracy nauczyciela
 • ABC autoprezentacji i prezentacji
 • Kształtowanie wizerunku wspierającego rozwój kariery pedagoga
 • Nauczyciel w oczach rodzica – wywiadówki, jako ważny element budowania relacji z rodzicami
 • Style charyzmy i możliwości ich wykorzystania w pracy nauczyciela
 • Ćwiczenia wspierające pracę z głosem i dykcją
 • Storytelling, czyli opowieści mistrzów
 • Sprawdzone zasady wspierające proces uczenia się i zapamiętywania
 • Wybrane techniki aktywizujące wspierające w tworzeniu nieszablonowych, opartych na doświadczeniu zajęć
 
 
4. Metody coachingowe w pracy z uczniem i rodzicem
W procesie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia coachingu, przećwiczą  technikę aktywnego słuchania, zdobędą umiejętność formułowania pytań coachingowych, otrzymają zestaw sprawdzonych narzędzi, wykorzystywanych w coachingu.
 
Treści kształcenia:
 • Źródła coachingu, ujęcia (definicje) coachingu, filozofia i założenia coachingu
 • Proces coachingu i kluczowe kompetencje coacha
 • Komunikacja i koncentracja na rozwiązaniachw coachingu
 • Coaching a procesy uczenia i nauczania
 • Koło kompetencji nauczyciela – coacha
 • Coaching a motywacja ucznia
 • Umiejętność zadawania pytań prowadzących do zrozumienia
 • Techniki coachingowe a budowanie relacji z wychowankiem
 • Caoching w relacjach z rodzicem – wywiadówka, która pomaga budować relacje
 • Coaching jako wsparcie rozwoju nauczyciela
 
Autorka programów i prowadząca zajęcia:
Dorota Nawrotek - trenerka, akredytowany coach Izby Coachingu; konsultantka badania Odporności Psychicznej testem MTQ48 oraz badania Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72. Specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w obszarze kontaktów z mediami - dziennikarka telewizyjna i radiowa, współpracuje z czasopismem „Charaktery”, pełni funkcję rzecznika prasowego; wykładowca akademicki. Przeprowadziła ponad 3000 godzin warsztatów i ponad 700 godzin coachingów indywidualnych dla osób pełniących kluczowe funkcje w firmach i organizacjach.