Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY / OSÓB

Program zajęć zgodny jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo socjalne
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku usług transportowych
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe
 • metodologia zdawania egzaminu

Prowadzący zajęcia: wybitni specjaliści, praktycy posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe.

Informacje i zgłoszenia:

 • Czas trwania: 50 godzin
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, e-mailem lub osobiście w Firmie
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy