Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

METODY PRACY Z OSOBAMI DOROSŁYMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w unikatowym 10-godzinnym szkoleniu, które poprowadzi Lidia Klaro-Celej – profesor oświaty, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista komunikacji AAC, edukator, wykładowca akademicki.

Szkolenie odbędzie się 7 marca 2020 r.

Więcej ->

JAK INTERPRETOWAĆ USTALONE PRZEZ MEN KOMPETENCJE KLUCZOWE W ODNIESIENIU DO EDUKACJI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, specjalistów, którzy pracują lub będą pracować z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i/lub w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy na 5-godzinne seminarium które poprowadzi Lidia Klaro-Celej – profesor oświaty, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista komunikacji AAC, edukator, wykładowca akademicki, m.in. w Akademii Pedagogiki Specjalnej, wieloletnia doradczyni metodyczna m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego i nauczycielka osób
z niepełnosprawnością intelektualną.


Seminarium odbędzie się 6 marca 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Firmy.

Więcej ->

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA (AAC)

Serdecznie zapraszamy wszyskich zainteresowanych na 15-godzinne szkolenie z zakresu AAC. Zajęcia poprowadzi dr Agnieszka Kossowska.

Na szkolenie zapraszamy 21 lutego 2020 r.


Więcej ->

ACCELERATED LEARNING. JAK ZWIĘKSZYĆ KREATYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ UCZENIA (SIĘ)

Zapraszamy na 50-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć wspierających rozwój mechanizmów uczenia się autorską metodą HiMemory!

Prowadzącym i autorem kursu jest Marek Szurawski - ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia.

Kolejne zajęcia kursu już 3 marca 2020 r.

Więcej ->

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Zapraszamy na szkolenie z zakresu awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela. Szkolenie poprowadzi Jacek Pierzchała – dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, oświatowego, dotacyjnego.

Rozpoczęcie zajęć: 15-16 listopada 2019 r.

SZACHY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JAKO GRA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ UCZNIÓW

Serdecznie zapraszamy na 15-godzinne szkolenie dedykowane nauczycielom, pedagogom, pracownikom placówek oświatowych oraz wszystkim zainteresowanym tematem wspierania rozwoju wielotorowego uczniów oraz podnoszeniem własnych kompetencji i kwalifikacji, które poprowadzi Marcin Korzekwa - sędzia szachowy, instruktor sportu ze specjalnością: szachy, autor książek szachowych dla dzieci Kraina Szachów 1 oraz Kraina Szachów 2.

Zajęcia odbęda się 14 grudnia i 25 stycznia w siedzibie Firmy.

Więcej ->

RYTMIKA I ZAJĘCIA MUZYCZNO-TERAPEUTYCZNE W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zapraszamy na 40-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu.

Zajęcia poprowadzi Bożena Piotrowska – specjalistka z zakresu rytmiki i edukacji muzycznej, metod aktywizujących; animator KLANZY; edukator Nowej Szkoły; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z pedagogiki zabawy, muzykoterapii i metody dobrego startu

Termin pierwszych zajęć: 16 listopada 2019 r.

Więcej ->

PROWADZENIE NOWOCZESNEJ PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH TYPU LIDERSKIEGO I RÓWIEŚNICZEGO MOTIVATION PUNCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w 15-godzinnym szkoleniu, które poprowadzi Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy, ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, pedagog, psychoterapeuta.

Termin rozpoczęcia: 24-25 stycznia 2020 r.

Więcej ->