Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

AGRESJA ELEKTRONICZNA I CYBERBULLYING JAKO NOWE RYZYKOWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

Program szkolenia:

  • Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież
  • Jak młodzi ludzie funkcjonują online. Nasza wiedza i wyobrażenia.
  • Czy znamy swoich uczniów i ich życie w internecie?
  • Czy to, co robią online jest inne, czy zbliżone do tego, co robią offline, kiedy spotykamy się z nimi twarzą w twarz. Czy więcej jest szans czy zagrożeń?
  • Jak mamy działać pedagogicznie w świecie mediów społecznych?
  • Bullying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej
  • Rola telefonu komórkowego i Facebooka w szkole

Prowadzący zajęcia: Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji na szkolenie.

 

do (adres email)
Nazwa szkolenia
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie,według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tak

Przepisz kod z obrazka