Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Home » A

Bieżący rok stanowi kontunuację drugiego dziesięciolecia działalności Firmy. Osiągnęliśmy dojrzałość, a nasz dorobek edukacyjny – poświadczony liczbą prawie 100 tysięcy uczestników rozmaitych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych (współrealizowanych z wyższymi uczelniami) – może być powodem tyleż do słusznej dumy, co optymizmu wobec kolejnej dekady. Wszak wchodzimy w nią zasobni w wartościowe i lojalne kadry, sprawni logistycznie, bogato wyposażeni w doświadczenie, ufni w zdolność do przełamywania trudności, których nie szczędziły minione lata. Akces do Unii Europejskiej, szybko zmieniające się normy prawne i rozporządzenia, zmiany na rynku edukacyjnym i w jego otoczeniu – mierząc się z tymi wyzwaniami, staliśmy się silniejsi. Najważniejszym zaś tytułem do optymizmu jest to, co uważamy za swoje główne osiągnięcie – trwałe zaufanie ze strony klientów. Nie zdobywa się go samą rentownością, bieżącymi parametrami biznesowymi, ale codziennym nieustającym staraniem o najwyższą jakość usługi, o komfort i zadowolenie jej odbiorców. Dbałości tej pozostawaliśmy wierni nawet wtedy – zwłaszcza wtedy – gdy niejakie od niej odstępstwa zdawały się mieć mocne ekonomiczne uzasadnienie. Nie ulegaliśmy tej pokusie – ani przez chwilę bezpośredni zysk nie stał się dla nas najważniejszym kryterium. Od początku stawialiśmy na satysfakcję klienta i długofalowy społeczny skutek naszej działalności. I dziś możemy chyba służyć za przykład, że nie ma innej drogi zdobywania trwałej rynkowej pozycji i zaufania, zwłaszcza w tak wrażliwej społecznie dziedzinie, jaką jest edukacja.

Wyróżnienia ostatnich lat, kierowane do mnie jako założycielki i prezeski Firmy; w październiku 2011 r. Gospodarczy Gryf Świdnicki od Prezydenta Miasta Świdnicy, później, w kwietniu 2012 r., statuetka Przedsiębiorczości od Kapituły Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, wręczona przez Jana Lityńskiego, ministra Kancelarii Prezydenta RP – przyznane nam zostały właśnie za działalność na rzecz rozwoju edukacji. Niezmiernie nas cieszy, że słowa zawarte w naszej firmowej misji – „aktywne współuczestniczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy” – przełożyły się na rezultat zauważany i doceniany przez szacowne gremia środowisk samorządowych i biznesowych.

Zarazem jednak ta biznesowa dojrzałość, o której mówię tu z nieskrywaną dumą, niesie z sobą pewne zagrożenia. Czy uda się utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju? Pod tym względem pokładam jednak ufność nie tylko we własnym zespole, ale też w społecznej zmianie, jaka się dokonała. O ile przed dziesięciu laty problemem było wzbudzenie potrzeby kształcenia, zwłaszcza wśród ludzi dorosłych, czynnych zawodowo, o tyle dziś chodzi głównie o to, by jej sprostać. O stagnacji po prostu nie może być mowy. Rozwój i samodoskonalenie stało się stylem życia poważnej większości naszego społeczeństwa, kształcenie ustawiczne zaś – powszechną, niemal codzienną potrzebą. Chyba nic innego nie uwiarygodnia lepiej naszego akcesu do grona prawdziwie nowoczesnych społeczeństw.

Katalog szkoleń przygotowaliśmy zgodnie z najbardziej aktualnym rozeznaniem w Państwa potrzebach, sytuacji na rynku, tendencjach rozwojowych w oświacie, administracji i przedsiębiorczości. Że po raz pierwszy nowa edycja naszej oferty trafia do Państwa rąk zaledwie parę miesięcy po poprzedniej, to również znak czasu – świadectwo wzrastającej intensywności naszego wspólnego edukacyjnego wysiłku. Moja Firma i ja z pasją bierzemy w nim udział. Wierzę, że kładzie on najsolidniejszy fundament pod przyszłość naszego kraju.